Nieuwsbrief
T
F
Wed 16.11 - 20:30

Her Name was Europa (2020)

Anja Dornieden & Juan David Gonzalez Monroy, Duitsland, 2020, 76’, 16mm, Engels ondertiteld
i.s.m. X-RAY

ticket: €6 (standaard) / €4 (reductie)

RESERVEER
Het oerrund, de voorouder van modern rundvee, was het eerst vastgelegde geval van een uitgestorven diersoort. Deze gehoornde beesten leefden hun laatste jaren in Polen, tot ze tot hun einde kwamen in 1627. Ze waren niet enkel een teken van fysieke kracht, maar droegen ook een sterke mythologische status; mensen die het kruisvormige bot dat zich in hun hart bevond bij zich droegen, zouden hun snelheid, kracht en moed overnemen.

Onder bescherming van het nazi-regime, begonnen Duitse weten schappers in de 20e eeuw met experimenten om het oerrund terug tot leven te brengen. Berlijnse filmmakers Anja Dornieden en Juan David González Monroy, samen OJOBOCA, gebruikten deze geschiedenis voor hun poëtische en droogkomische 16mm film. Het duo, dat hun naam ontleent aan Pier Pasolini’s term voor een camera (eye-mouth), focust zich op ervaringen en de relativiteit van de waarheid. Ze zijn geïnteresseerd in de manier waarop feiten hun statuut krijgen en gemanipuleerd kunnen worden door mensen met de autoriteit om deze feiten absolute waarheden te noemen.

Her Name was Europa (2020) is een fabelachtig geconstrueerde versie van een vreemde realiteit, waarin wetenschappelijke argumenten vertaald worden in fantasievolle fictie.

Funded by Berlin Senate Department for Culture and Europe