Nieuwsbrief
T
F
Tue 10.03 - 20:30

Het leven eener groote abdij

Carlo Queeckers, 1930, 80', DCP, Nederlands ondertiteld
i.s.m. Film-Plateau

ticket: €5 (standaard) / €3 (reductie)

RESERVEERCarlo Queeckers werd in de vroege jaren 1930 beschouwd als een van de belangrijkste Belgische cineasten. Helaas zijn de meeste van zijn films verloren gegaan. De enige uitzondering is Het leven eener groote abdij. Aan de hand van geënsceneerde tableaus vertelt deze film de geschiedenis van de abdij van Tongerlo, die in 1929 door een zware brand werd geteisterd.

Queeckers’ film, die wordt gekenmerkt door een voorliefde voor de long take en voor picturale composities die aan de vroege Scandinavische film herinneren, is slechts ten dele bewaard gebleven en zonk volledig weg in de vergetelheid. Recent verzorgde CINEMATEK een digitale reconstructie van de film in samenwerking met docenten en studenten van het Onderzoeksseminarie Film aan de Masteropleiding Theater-en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen.

De vertoning wordt ingeleid door Gertjan Willems (Universiteit Gent/Universiteit Antwerpen) en Liesje Baltussen en Carolina Van Thillo (studenten Universiteit Antwerpen). Met live pianobegeleiding door Tom Vander Schueren.